Elke organisatie is verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren. In deze basiscursus worden onderwerpen behandeld als blussen van een beginnende brand, ontruimen, communicatie, eerste hulp en AED reanimatie. De training is hoofdzakelijk gericht op theorie, aangevuld met bijbehorende praktijkonderdelen.